Steenmarterbestrijding.nl

Steenmarterbestrijding.nl bestrijdt de overlast veroorzaakt door steenmarters

Steenmarter overlast in of rondom huis / gebouw

Actieve latrine steenmarter

Een duidelijk actieve latrine

Zoals bij het hoofdstuk leefwijze beschreven staat maakt een steenmarter gebruik van verschillende ''dagrustplaatsen''. Dit zijn verschillende plaatsen waar de steenmarter kan vertoeven door onder andere een voedselvoorraad aan te leggen, als rustplaats te gebruiken of er jongen groot te brengen. Verschillende ''dagrustplaatsen'' worden regelmatig bezocht. Dit is meestal de reden waarom er geen permanent overlast is van een steenmarter. Doordat de steenmarter zich langzaam aan prima heeft weten aan te passen in Nederland, komen ze steeds vaker en dichter bij de bewoonde wereld. Ze schuwen veel minder geluiden, geuren en door de mens gemaakte obstakels. Dit zijn redenen waarom de steenmarter zich steeds algemener ophoud tussen spouwmuren, zolders, daken, schuurtjes en tussen plafonds van gebouwen of huizen in de bebouwde kom. Een droge warme plek liefst hoog waar niemand hem of haar kan vinden ideaal om er een ''dagrustplaats'' van te maken.

Pootafdruk steenmarter boeideel

Steenmarter pootafdrukken op dakrand

Hoe komt een steenmarter in een woning of gebouw?                             

Een steenmarter kan uitstekend goed klimmen, springen, graven het kan zelfs zwemmen al doet ie dit laatste liever niet. Via muren, spouwmuren, bomen, kruipruimtes of kelders etc. allerlei manieren om een woning of gebouw te betreden. 4 a 5 cm is er nodig om binnen te komen. Is die ruimte er niet dan maakt de steenmarter het gat graag even groter. Met zijn krachtige lichaam en kop lift een steenmarter gemakkelijk een dakpan op om er vervolgens onder te verdwijnen.
Hoe weet ik of ik een steenmarter in huis heb?

Uitwerpselen van een steenmarter

Uitwerpselen van een Steenmarter

Steenmarters deponeren hun uitwerpselen meestal in een latrine. Dat wil zeggen op een dezelfde plek of als een rij achter elkaar. Een latrine bestaat uit uitwerpselen, urine en resten van dode dieren. Je kunt voorstellen dat zo'n latrine een enorme geur gaat achterlaten gevolgd door plekken die zichtbaar zijn op bijvoorbeeld een plafond. Vervolgens kan deze latrine ook weer ander ongedierte aantrekken zoals vliegen. Steenmarters maken zware bonkende geluiden anders dan ratten of muizen deze maken meer trippelende geluiden en racen achter elkaar aan. Nog een kenmerk maar wat moeilijker te herkennen zijn pootafdrukken of krabsporen op een oppervlak. Tevens het aantreffen van veren of dode dieren zijn zeker niet vreemd.

Welke schade kan een steenmarter in huis of gebouw aanrichten?

Natuurlijk als een steenmarter in een gebouw probeert binnen te komen ontstaat de eerste schade. Eenmaal binnen zijn ze gek op glas of steenwol hiervan maken ze hun nestje of gewoon leuk om te spelen. Dan zijn stroomdraden, leidingen of bekabeling in ruimtes altijd interessant omdat het kan bewegen en vaak bijtbaar is met alle gevolgen van dien. Schade door reuk, uitwerpsen met de gevolgen daarvan worden hierboven genoemd. Als laatste de psychische schade die wij altijd weer horen van mensen. Het idee dat er ''iets'' ongewenst in je huis aanwezig is, met de daarbijbehorende geluiden die je nachtrust flink kunnen verstoren. In openbare gebouwen zijn alarm meldingen geen ongewone zaak, natuurlijk brengt dat kosten met zich mee door het uitrukken van hulpdiensten.

Steenmarter verdrijven met apparaten, geurtjes, huishoudmiddelen etc.

Karkas in spouwmuur

Karkas in spouwmuur

Er komen steeds meer middelen op de markt op steenmarters uit uw omgeving te verjagen. Logisch eigenlijk want de steenmarter is in flinke opmars je krijgt dus vraag en aanbod. Echter is de steenmarter steeds meer aan het domesticeren. Licht, geluid of nare luchtjes waren vroeger het middel om de steenmarter te verdrijven. Tegenwoordig schrikt het hoogstens in het begin wat af maar het went gauw. Pas op met huishoudmiddelen het zijn vaak agressieve stoffen die de boel aantasten, slecht voor uw gezondheid zijn en geen effect op steenmarters hebben.

Wat te doen bij steenmarteroverlast in huis?                        

Vermoed u een steenmarter in huis. Laat u altijd door een deskundige adviseren. Elke vorm van overlast is weer anders en verdient hulp op maat. Wilt u zelf creatief zijn dan bestaat de kans dat het van kwaad tot erger wordt. Denk maar eens aan het opsluiten van zo'n sterk roofdier in een gesloten ruimte. Het vindt hoe dan ook de weg naar buiten en vaak niet de weg die u in gedachten had. Je weet immers nooit of het om meerdere dieren gaat. Er kunnen jongen aanwezig zijn die erg lang met de moeder meelopen of dat het om een paartje gaat. Wij van steenmarterbestrijding.nl kunnen u hierbij helpen om het juiste advies te geven of steenmarterwering aan te brengen zonder in strijd te gaan met de Flora-en Fauna wet. Zijn het toch ratten of muizen geen probleem wij zijn een gediplomeerd ongediertebestrijdingsbedrijf en kunnen ook deze taak uit handen nemen of u daar juist in adviseren.

Steenmarter schade dakbeschot
Schade onder het dak
Actieve latrine steenmarter
Duidelijke actieve latrine
Steenmarter verzameling veren, eieren
Wat een verzameling
Steenmarter schade plafond
Verblijfplaats op plafond
Steenmarter verblijfplaats op zolder
Gewoon in een tussenwoning
Latrine van een steenmarter
Heel veel stank in huis
Gaten in het dak door Steenmarter
Dak schade en binnen nog erger
In en uitgang Steenmarter
Duidelijke in-uitgang in de hoek
Steenmarter onder een golf platen dak
Onder een golfdak
Steenmarter doorgang
In-uitgang

 


Opbellen
E-mail