Steenmarterbestrijding.nl

Steenmarterbestrijding.nl bestrijdt de overlast veroorzaakt door steenmarters

Welkom op onze website

Specialist in overlast bestrijding op gebied van steenmarters in uw omgeving. Steenmarterbestrijding.nl is onderdeel van Jansen of Lorkeers plaagdierbeheersing. Gevestigd in met een kantoor en bedrijfs- opslagadres in Hellendoorn - Nijverdal helpen wij particulieren en bedrijven om overlast van de steenmarter zoveel mogelijk te doen beperken of stoppen voornamelijk in woningen en gebouwen. Hierbij zijn wij werkzaam in het Oosten (Overijssel) van het land. Dit alles gebeurt zonder in strijd te gaan met de Flora-en Faunawet, want de steenmarter is en blijft tenslotte een beschermd diersoort. Jansen of lorkeers plaagdierbeheersing heeft door scholing de juiste licentie om ontheffing aan te mogen vragen.   

Op deze website wordt diverse informatie gegeven die u zelf kunt toepassen om de steenmarter zoveel mogelijk uit uw omgeving te weren. Hoofdzakelijk gebruik gemaakt van eigen ervaringen die in de loop der jaren zijn opgebouwd. Natuurlijk worden niet alle ins-and-outs vermeld daarvoor is Jansen of Lorkeers plaagdierbeheersing het aangewezen bedrijf om u van een dergelijk advies te voorzien, wering aan te brengen of een inspectie uit te laten voeren. Het vangen (zonder ontheffing) of doden van een steenmarter in Nederland is bij wet ten strengste verboden, deze regel geld ook voor ons. 

Door de jaren heen is de steenmarter in enorme opmars gekomen. Naar schatting leven er op dit moment ruim 20.000 steenmarters in Nederland, wat zich steeds meer uitbreid. Door deze sterke groei nemen de aantal klachten fors toe. Door deze klachten te behandelen en oplossingen te bedenken om een steenmarter probleem onder controle te krijgen begrijp je steeds meer wat de leefwijze van een steenmarter is. Met deze kennis en ervaring, extra cursussen te volgen en nog altijd bij te leren kunnen wij ons specialist in steenmarters noemen. Heeft u overlast van steenmarters of vermoed u overlast van een steenmarter? Lees deze website eens rustig door, u kunt contact opnemen via de contactpagina, of neem een kijkje op www.dierenplaag.nl  

Steenmarter op boomstam


Opbellen
E-mail