Pootafdruk van ratten onder dakGeen steenmarter maar rattensporen